баруун хойд хэсэгт байрлах kraaipan уурхайн утасны дугаар